Kontaktujte nás

 info@pickmanauto.cz

 +420 703 146 105

Přijímáme předobjednávky

Získejte dotace na nákup
elektromobilu až 50%

Příjem žádostí: 6.6.2022 - 15.12.2023

Alokace: 600 000 000 Kč

Poradíme vám jak podat žádost

Cílem výzvy je rozvoj potřebné infrastruktury pro vozidla na alternativní paliva a zvýšení počtu těchto vozidel v České republice za účelem zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy.

Kdo může žádat o dotace?

Obce

Kraje

Dobrovolné svazky obcí

Státní či národní podniky

Správa železnic, státní organizace

Státní příspěvkové organizace

Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace

Veřejnoprávní instituce

Městské části hl. města Prahy

Příspěvkové organizace územních samosprávných celků

Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby

Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, zapsané ústavy, spolky)

Registrované církve a náboženské společnosti, jejich svazy a evidované právnické osoby

Obchodní společnosti vlastněné (spoluvlastněné) veřejným subjektem.

 

  Mám zájem
Líbí se vám Pickman Classic?

 - nebo - 

Nezávazná poptávka

* - Povinné pole

Chci zkušební jízdu

* - Povinné pole